Vi gör juridiken enkel

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.


Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas. Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

TIPS! du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.
Så här fungerar det:

1Fyll i avtalsformuläret

2Granska, bekräfta och betala med kort, mot faktura eller via Paypal

3Ta emot avtalet via e-post i pdf-format

4Skriv ut och skriv under

Så här tycker våra kunder:

Bra förklaring. Snabbt svar. Ni är förtroendeingivande.
- Maj-Britt Grundvall Hellström

Detta förstod jag och fick hjälp av er direkt.
- Ahmed Bulvari

Väldigt bra service med tydlig fakta och bra tips på tillvägagångssätt.
- Sandra

Behöver du hjälp? Ring oss på 08-533 300 04
Finns inte det avtal du söker?
Lugn - Lawline hjälper dig med att ta fram det avtal du behöver.
Ring 08-533 300 04 så hjälper vi dig direkt!
Östermalmstorg 5
114 42 Stockholm
08-533 300 32 (Mån-fre 10-16)